Gratis cadeau bij bestellingen vanaf € 100,00
Keuze vrijheid
Ruim 25jaar ervaring
Eerste klas kwaliteit
Duurzame produkten

Verzenden & retourneren

Retourneren

 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Diederen Bouwlease bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit geldt niet voor zakelijke afnemers.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Diederen Bouwlease retourneren.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Diederen Bouwlease. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Diederen Bouwlease heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Diederen Bouwlease dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Diederen Bouwlease. Dit geldt niet voor zakelijke afnemers.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Diederen Bouwlease kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Diederen Bouwlease dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 3. a. die door Diederen Bouwlease tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  c. die snel kunnen bederven of verouderen;

  d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Diederen Bouwlease geen invloed heeft.

 

Garantie

Garantie voor door Diederen Bouwlease elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. Niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft Diederen Bouwlease van al haar garantieverplichtingen.

 

Bedrijfsgegevens Diederen Bouwlease B.V.

 

Diederen Bouwlease B.V.
De Boelakkers 6
5591 RA Heeze

 Sales@diederenlease.nl

 040-2066248

 KvK-nummer: 70.14.88.56

 Btw-identificatienummer: NL85.81.63.457.B01

Klik hier om het formulier te downloaden 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Maatwerk

voor ieder project

Bereikbaar

van 08.00 - 22.00uur

Experts

in watermanagement

Gratis advies

bel ons

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.